Kvalita +420 603 419 318 info@krollczech.cz nezávazná poptávka Košík (0 ks)
Kvalita
Kvalita
Kvalita
Kvalita
Kvalita
Kalkulátor úspor pro

m3 (= Š x V x D)

Bezpečnost, bezpečnostní prvky kotlů, prevence vzniku požáru

Nezbytné bezpečnostní prvky hořáků

Při výběru univerzálního olejového hořáku jakékoli značky je nezbytné zkontrolovat bezpečnostní prvky, kterými musí být hořák dle platných předpisů vybaven (EN50 165:2003, EN60 335-1:2003, EN60 335-2-102:2010, EN267:2009 + A1:2011). Hořáky KROLL KG/UB jsou všemi těmito bezpečnostními prvky vybaveny. S námi topíte bezpečně a ekologicky.

Bezpečnostní termostat předehřevu paliva

Bezpečnostní termostat předehřevu paliva u kotle zajistí, že v případě selhání provozního termostatu (pro nastavení teploty paliva) nedojde k přehřátí paliva a jeho vznícení.

Absence prvku = riziko vzniku požáru
Doporučení: Instalujte jen ty hořáky, které mají bezpečnostní termostat předehřevu paliva. Tento termostat mají oproti jiným značkám všechny hořáky značky Kroll.

Pojistný ventil primárního tlakového vzduchu (pro rozprašování paliva)

Pojistný ventil primárního tlakového vzduchu (pro rozprašování paliva)Pojistný ventil primárního tlakového vzduchu zamezí dosažení většího než povoleného tlaku vzduchu proudícího do trysky a zabrání tak možnému utržení plamene, což by mohlo vést až k následnému výbuchu kotle.

Absence prvku = riziko výbuchu kotle
Doporučení: Vybírejte jen ty olejové hořáky, které mají pojistný ventil primárního tlakového vzduchu a tím zabráníte možným rizikům. Hořáky na olejová paliva Kroll mají všechny pojistné prvky pro maximální bezpečnost provozu. Pozor na olejové hořáky jiných výrobců. Vždy si zkontrolujte, zda nabízený hořák má potřebné bezpečnostní prvky potřebné pro bezpečný provoz a vytápění prostor.

 

Manostat hořáku

Manostat hořákuManostat hořáku snímá tlak ve spalovací komoře. V případě zvýšení tlaku vzduchu ve spalovací komoře nad bezpečnou mez (např. při ucpání kotle), manostat odstaví hořák a zabrání výbuchu kotle.

Absence prvku = riziko výbuchu kotle
Doporučení: Přesvěčte se, že hořák který chcete koupit, instalovat a využívat pro ohřev má manostat hořáku. V případě že jej nenaleznete, raději si vyberte jiný produkt u jiného výrobce.

Záchytná vanička paliva pod předehřívkou paliva s plovákem blokujícím provoz hořáku

Záchytná vanička paliva pod předehřívkou paliva V případě selhání hladinových spínačů či přetečení předehřívací nádobky odstaví hořák.

Absence prvku = riziko zaplavení kotelny palivem

 

 

 

Pojistný (odlehčovací) ventil

Podávací čerpadlo paliva Podávací čerpadlo paliva musí mít pojistný (odlehčovací) ventil, který je napojen na přepad zpět do nádrže. V případě ucpání filtru zajistí, že se palivo vrací do nádrže a nedojde k prasknutí dopravních hadic.

Absence prvku = riziko zaplavení kotelny palivem

 

 

Opancéřované hadice

Opancéřované hadice Připojení čerpadla k hořáku musí být provedeno opancéřovanými hadicemi, které jsou tlakově odolné, požáruvzdorné a minimalizují riziko prasknutí palivových hadic při ucpání filtru.

Absence prvku = riziko zaplavení kotelny palivem

 

 

Kabely

Veškeré kabely musí být teplotně odolné, olejuvzdorné a pořáruvzdorné.

Absence prvku = Vysoké riziko požáru vznícením elektroinstalace

RIZIKA nákupu staršího teplovodního kotle

Podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky musí veškeré kotle, u kterých došlo k přemístění, nebo odstávce na déle než rok, být podrobeny repasi, která musí být doložena kopletní písemnou dokumentací. Jedná se o revize: elektro, kotlového tělesa - tlaková zkouška a kotlového příslušenství. Toto smí provádět poze autorizovaná osoba, která revize potvrdí revizní zprávou. Bez této dokumentace nelze kotelnu s takovýmto kotlem zkolaudovat a objekt, ve kterém je provozována, nelze pojistit na škody způsobené provozem takovéto kotelny! Je-li objekt pojištěný, pojistná smlouva na celý objekt se stává neplatnou. Více detailů lze dohledat ve vyhlášce 194 z 28.6.2013 a dále v nařízeních vlády 20/2003 a 26/2003, dále v zákonu 71/2000 Technické požadavky na výrobky. Celý tento proces je velmi nákladný a časově zdlouhavý, proto žádná renomovaná firma na českém trhu oficiálně repasované kotle nenabízí. Kupujete-li repasovaný kotel, žádejte vždy bezvýhradně veškerou dokumentaci - návod k použií a všechny revizní zprávy.

Fotogalerie - CZ - Kompresor UBK1 - Krollczech.cz
Fotogalerie - CZ - Teplovodní aplikace - Krollczech.cz
Fotogalerie - Teplovzdušné aplikace - Krollczech.cz
Fotogalerie - Teplovzdušné aplikace - Krollczech.cz
Fotogalerie - CZ - Teplovzdušný agregát řady S - Krollczech.cz
Fotogalerie - Teplovzdušné aplikace - Krollczech.cz
Kontaktní formulář
×   ZAVŘÍT